Talijanska sportska društva u Dalmaciji do 1914. - DUBROVNIK

U drugoj polovici XIX. stoljeća udruge u Dalmaciji osnivale su se na temelju zakona od 26. studenoga 1852. Nakon pada Bachova aposlutizma austrijske vlasti su bile prisiljene mijenjati ovaj dosta krut zakon. Tako je kabinet Carskog savjeta Franje Josipa izglasao 15. studenoga 1867. novi Zakon o udrugama koji je bio dosta liberalniji od starog. Zakon je bio podjeljen u tri poglavlja. Bio je to dosta temeljit zakon i vlasti su ga striktno primjenjivale. Tako su se, osim kulturnih, vjerskih, političkih, dobrotvornih, počele osnivati i športske udruge.

Na osnivanje športskih društava največi utjecaj su imale političke stranke koje su u borbi za ostvarivanje svojih ciljeva željele pridobiti što više pristaša.To je razlog što su u Dubrovniku početkom XX. stoljeća postojala četiri samostalna gimnastička društva: Hrvatski sokol, Forza e coraggio, Prvi hrvatski sokol i Dušan silni (srpsko društvo).

Prvo športsko društvo Sport Club osnovano je daleke 1897. Njegovim osnivanjem možemo reći da je označen početak modernog športa u Dubrovniku. Društvo je osnovano 12. lipnja 1897., s ciljem da njeguje igre i športske vježbe (coltivare i giuochi e gli esercizi sportivi). Pravila društva potvrdilo je Carsko namjesništvo za Dalmaciju u Zadru. Nije ostalo puno pisanog traga o aktivnostima ovog športskog društva. Poznato je da je djelovalo do 1902. jer se spominje u aktima Kotarskog poglavarstva u Dubrovniku.

Societa sportiva Forza e coraggio (Snaga i hrabrost). Ovo društvo osnovano je 1907., nakon što je Carsko namjesnišvo za Dalmaciju u Zadru potvrdilo njegova pravila. Društvo je njegovalo i razvijalo tjelesni odgoj (sviluppare i educazione fisica fra i propri associati).

U prvu upravu ušli su: Božo Banac – predsjednik, Pero Botteri – tajnik i Camilo de Seragli – blagajnik. Osim njih u društvu su bili aktivni: Batista Marotti, Giacomo Flori, Gino Caponi – Sivilotti, David Tolentino, Luigi Reghini. Broj članova je iz godine u godinu rastao tako da je od 75 članova, u prvoj godini osnivanja, godine 1910. bilo već 180 članova. Po uzoru na druga talijanska društva u Dalmaciji i ovo društvo je osim gimnastike osnovalo i prvu organiziranu nogometnu momčad u Dubrovniku.

Društvo je imalo svoj žig okruglog oblika. Uz polukružnu ivici bilo je ispisano ime i sjedište društva: SOCIETA SPORTIVA FORZA E CORAGGIO – RAGUSA . Nogometaši ovog društva sudjelovali su na Prvom prvenstvu Dalmacije u nogometu talijanskih sportskih društava (Prima gara di campionato regionale Dalmata), koje je održano 1910. u Zadru. Odigrali su samo jednu utakmicu 26. prosinca 1910. protiv nogometaša Gimnastičkog društva Zadar (Societa ginnastica Zara) i izgubili s 1:3. Vrijedno je istaknuti da je to bila prva javna utakmica jedne nogometne momčadi iz Dubrovnika. Zadarski list Il Dalmata od 28. prosinca 1910. pisao je o ovoj utakmici spomenuvši i igrače koji su nastupili za momčad iz Dubrovnika: Enrico de Serragli, Davide Tolentino, Guglielmo Zaccagna, L. Giuseppe, Camillo de Serragli, Giovanni Posinac, F. Natale, Tommaso Storelli, Raoul Bracanovic, Franco Tripalo i N. Putilli. Na listi je bio upisan i Leonardo Dileo kao rezerva. Jedini pogodak za dubrovačku momčad postigao je F. Natale. Trener ove momčadi bio je aktivni igrač Raoul Bracanović.

Sudačku dožnost na ovoj utakmici obavio je Nicolo Degiovanni. Početkom 1911. društvo je raspušteno jer su neki njegovi članovi 6. prosinca 1910. sudjelovali u političkoj manifestaciji protiv austrijske vlasti.

UNIONE SPORTIVA RAGUSA 1911.

Nakon što je raspušteno društvo FORZA E CORAGGIO neki od bivših članova pokrenuli su inicijativu da se formira novo društvo.To se i ostvarilo u ožujku 1911. godine, kada su potvrđena pravila društva. Osnivačka skupština održana je 18.travnja 1911. a društvo je dobilo ime Unione sportiva Ragusa (Športska udruga Dubrovnik). U upravu novog društva bili su izabrani: Božo Banac – predsjednik, Nino Detoni – potpredsjednik, Ivo Marotti – tajnik i Frano Tripalo – blagajnik. Društvo je za cilj imalo razvoj gimnastike i tjelesne kulture (diffondere le discipline ginniche e lo sviluppo dell educazione fisica fra i soci). U društvu su bile aktivne sekcije gimnastike, športova na vodi, nogometa i trčanja (ginnasica,nautica,palla al calco,podismo)

Ostalo je zabilježeno da je u rujnu 1912. u Dubrovniku, blizu električne centrale na Batali, talijansko društvo Unione sportiva (bivše Forza e coraggio) izgradilo novo igralište. Igralište je svečano otvorio Oskar Zglav. Odigrana je prigodna nogometna utakmica između članova društva Crnih i Bijelih, koja je završila pobjedom Bijelih od 4:2. Osim nogometa priređena su i natjecanja u atletici. Društvo je imalo žig četvrtasta oblika, s natpisom na gornjem dijelu: Unione Sportiva Ragusa. U prvoj godini aktivnosti društvo je imalo 95 članova. Prvi svjezski rat doveo je do raspuštanja svih talijanskih društava u Dubrovniku.

LITERATURA: Milivoj Petković, Tjelesno vježbanje i šport u Dubrovniku od 14. stoljeća do 1941. godine, Dubrovnik 1993, Dubrovačćki sportski savez. – Publikacijala Rivista dalmatica, Roma 1989., Associazone Nacionale Dalmata

Osnivanjem Sport Cluba 1897., od strane talijanske zajednice, u Dubrovniku se počelo sa organiziranim bavljenjem športom.

 

Prima gara del campionato regionale Dalmato – Sudionici Prvog prvenstva Dalmacije u nogometu održanog 1910.g. u Zadru. Muđu ostalima tu su i nogometaši Forza e Coraggio iz Dubrovnika.